Wat wij geloven


De Gereformeerde Gemeente is een van de Christelijke gemeenten die uitgaan van wat God tot ons zegt in de Bijbel. 
De Bijbel neemt de centrale plaats in. 
In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. 
Hij heeft ook de mens geschapen.
In het begin was alles in volmaakte harmonie omdat de mens heilig met God leefde.
Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren.
De mens moet sterven als straf op de zonde. 
Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, naar de aarde te zenden en voor ons als gevallen mensen de verhouding met Hem te herstellen. 
Op grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven als Borg kunnen zondaren van hun zondeschuld worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt. 
Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest.

De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. 
Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. 
Dat leven zal nooit meer eindigen. 
De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig God te mogen loven. 
Buiten Christus moet een mens verloren gaan.
Het is dus noodzakelijk dat we in ons leven Hem als onze Redder leren kennen.

De BijbelDe Bijbel in de statenvertaling.

Psalmen : Bij de Psalmen kijkt u de Christen in het hart. Psalmen worden ook wel de Bijbel in het klein genoemd.

De Tien Geboden: 
Het belangrijkste voor een christen is samengevat in de tien geboden.
Dat is de grondregel van het Christelijk leven.
''God liefhebben boven alles en onze medemens liefhebben als ons zelf''.
Ook wel de Wet des Heeren genoemd.

De twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof: 
Bevatten de hoofdlijn van het Christelijk geloof. 

Het Onze Vader: Is de basis van de Christelijke gebeden.

De Heidelberger catechismus : Onderwijs / uitleg in de Christelijke leer in vraag en antwoord.

Prekenweb.nlHier kunt u de preken lezen en beluisteren zoals er in onze gemeenten gepredikt wordt.

logo kruisberg

 

  • Gereformeerde Gemeente Doetinchem
  • Bezelhorstweg 54
  • 7009 KL Doetinchem