Internationale dienst 

Elke zondagavond om 17.00 uur is er een laagdrempelige samenkomst voor wie minder vertrouwd is met het evangelie,
en/of het Nederlands nog niet voldoende beheerst. 
Deze dienst wordt in het Nederlands gehouden en in meerdere talen vertaald.
Iedereen is hartelijk welkom.
Voor meer informatie over deze internationale diensten kunt u contact opnemen met Erik-Jan Wiltink  tel: 06-51863600
 
Rooster Internationale Dienst juli 2018   
 
Datum Bijbelgedeelte onderwerp
  
1 juli   Handelingen 12:1-19   
           De kracht van het gebed
8 juli   Ruth 2 en 3                  
           Boaz en Ruth
 
15 juli Handelingen 18:1-17   
           Paulus in Korinthe 
22 juli Exodus 3                      
           Mozes’ vlucht en roeping 
29 juli Lukas 18:9-14              
           De Farizeeër en de tollenaar
 
5 augustus     Ruth 4                          
                      Boaz trouwt met Ruth
 
 
  • Gereformeerde Gemeente Doetinchem
  • Bezelhorstweg 54
  • 7009 KL Doetinchem