Internationale dienst 


Elke zondagavond om 17.00 uur is er een laagdrempelige samenkomst voor wie minder vertrouwd is met het evangelie, en/of het Nederlands nog niet voldoende beheerst. 
Deze dienst wordt in het Nederlands gehouden en in meerdere talen vertaald. Iedereen is hartelijk welkom.

Voor meer informatie over deze internationale diensten kunt u contact opnemen met Erik-Jan Wiltink  tel: 06-51863600

     

Rooster Internationale Dienst december 2018  
 

 Datum               Bijbelgedeelte + onderwerp

2 december       Lukas 1: 5-25

                            Zacharias en Elizabeth

9 december       Lukas 1: 26-38

                             De boodschap aan Maria

16 december     Lukas 1:39-56

                            De ontmoeting van Maria en Elizabeth

23 december    Lukas 2: 1-7

                            De geboorte van de Heere Jezus

30 december    Psalm 90

                            Jaarafsluiting

6 januari           Mattheüs 2: 13-23

                           Jezus moet vluchten, de kindermoord in Bethlehem

 
 
 

 
  • Gereformeerde Gemeente Doetinchem
  • Bezelhorstweg 54
  • 7009 KL Doetinchem