Internationale dienst 


Elke zondagavond om 17.00 uur is er een laagdrempelige samenkomst voor wie minder vertrouwd is met het evangelie,
en/of het Nederlands nog niet voldoende beheerst. Deze dienst wordt in het Nederlands gehouden en in meerdere talen vertaald.

Iedereen is hartelijk welkom.
Voor meer informatie over deze internationale diensten kunt u contact opnemen met Erik-Jan Wiltink  tel: 06-51863600

 

Rooster Internationale dienst April 2018

Datum      Bijbelgedeelte          Onderwerp

25 maart   Mattheüs 27: 33-56      De kruisiging

1 april        Lukas 24: 1-12              Pasen, De opstanding

8 april        Lukas 24: 13-35            De Emmaüsgangers

15 april      Johannes 20: 11-18      De verschijning aan Maria Magdalena

22 april      Lukas 24: 36-49            De verschijning van de Heere Jezus
                                                                                  aan de discipelen

9 april        Johannes 20: 24-31      De Heere Jezus verschijnt aan Thomas

6 mei         Johannes 21: 15-25      De belijdenis van Petrus

 

 

 

 

 

 

 

  • Gereformeerde Gemeente Doetinchem
  • Bezelhorstweg 54
  • 7009 KL Doetinchem