Vergaderagenda


Alle genoemde data zijn Deo Volente.

Nadere gegevens van deze aktiviteiten
kunt u vinden in de meest recente OKE.

Februari             

Zaterdag     16           Kleding brengen t.b.v Charité

Vrijdag        22           Sjamacha                                                          

Dinsdag       19           Ouderencontact                            

Woensdag  20           Kerkenraadsvergadering

Vrijdag        22           -12 Samuel club                                                   

Dinsdag       26           Algemene ledenvergad. SGP

 

Maart

Dinsdag       05           Ouderencontact                                             

Dinsdag         05           Kerkenraadsvergadering                                

Woensdag    06           Evangelisatieavond                                         

Vrijdag           08           Jaarvergadering jv’s                                           

Vrijdag           08           -12 Samuel club                                                  

Woensdag    13           Biddag kerkdiensten                      

Vrijdag           15           Sjamacha                                                             

Zaterdag       16           Kleding brengen t.b.v Charité

Dinsdag         19           Ouderencontact                                                

Woensdag     27           Jaarlijkse ledenvergadering                               

April

Dinsdag         02           Ouderencontact                                                

Vrijdag           05           Sjamacha                                                                

Dinsdag         16           Creatieve avond tbv de zending                      

Zaterdag       20           Kleding brengen t.b.v Charité

Dinsdag         23           Ouderencontact                                            

Vrijdag           26           Sjamacha                                                            

 

Kerkbibliotheek, elke dinsdag van 15.15 uur tot 16.00 uur in

Basisschool  “de Wijngaard.”

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

  • Gereformeerde Gemeente Doetinchem
  • Bezelhorstweg 54
  • 7009 KL Doetinchem